Genom att förse oss med med dina personuppgifter samtycker du till behandlingen av sådana uppgifter av Verisure Sverige AB med registrerad adress på Gumpekullavägen 8, 580 02 Linköping, Sverige; (nedan ”Företaget”), vilket i detta fall kommer agera datakontrollant.


Företaget informerar dig om att behandlingen av dina personuppgifter kommer att baseras enbart och uteslutande  på ditt samtycke och all information som Företaget erhåller från dig kommer att tillhandahållas av dig genom din registrering som kandidat i detta webbformulär.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: dpo@verisure.se.
Företaget åtar sig att endast använda dina uppgifter för att hantera de ansökningar som mottagits via detta webbformulär.
I händelse av att du inte väljs ut för något av de publicerade erbjudandena kan Företaget behandla dina personuppgifter för att erbjuda dig en ny jobbmöjlighet som passar din profil. Du kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter för detta ändamål genom att kontakta oss.


Dina kontaktuppgifter kommer att förvaras av Företaget under en  högsta tidsperiod eller under högst ett år, räknat från dagen för mottagandet av ditt CV. När denna period löpt ut åtar sig Företaget att upphöra med att bearbeta all dessa data samt att vederbörligen blockera dem i företagets motsvarande databaser.
Företaget har som avsikt att yppa eller kommunicera information för att uppfylla sina skyldigheter gentemot offentliga förvaltningar i de fall som kan kräva tillämplig lag, vid varje given tidpunkt och, där så är lämpligt, till andra organ som nationella och lokala brottsbekämpande myndigheter samt statliga – och tillsynsorgan och domstolar.


Utöver ovanstående avser Företaget att uppge din personliga information till andra koncernföretag.  Under inga omständigheter kommer dina uppgifter att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Om du inte samtycker till syftet med behandlingen, överföringar av data eller någon annan bestämmelse som ingår i denna klausul, måste du avstå från att fylla i webbformuläret för registrering av kandidater.
Dessutom informerar Företaget dig om att du har rätt att utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, opposition, portabilitet, begränsning till behandlingen av dina personuppgifter, genom att skicka din begäran till dpo@verisure.se.


Under alla omständigheter har du rätt klaga till motsvarande tillsynsmyndighet och / eller vidta rättsliga åtgärder.
Om du vill kontakta Företaget angående eventuella frågor relaterade till denna klausul, tillhandahåller vi dig kontaktuppgifterna till vår dataskyddsansvarig: dpo@verisure.se.

 

Denna webbplats använder cookies för att lagra information för att förbättra ditt besök.